Заголовок сторінки

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ДОКУМЕНТІВ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ
відповідно до вимог ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

 

Вид інформації, документів та повідомлень Орієнтовна дата оприлюднення
Регулярна річна інформація До 30.04.2021року
Аудиторський висновок До 30.04.2021року
Річна фінансова звітність До 30.04.2021року
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів До 30.03.2021року

Календарний план розміщення інформації

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ДОКУМЕНТІВ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ
відповідно до вимог ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

 

Вид інформації, документів та повідомлень Орієнтовна дата оприлюднення
Регулярна річна інформація До 30.04.2020року
Аудиторський висновок До 30.04.2020року
Річна фінансова звітність До 30.04.2020року
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів До 30.03.2020року

Календарний план розміщення інформації

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ДОКУМЕНТІВ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ
відповідно до вимог ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»
 

 Вид інформації, документів та повідомлень Орієнтовна дата оприлюднення 
Регулярна річна інформація   До 30.04.2019 року 
Аудиторський висновок    До 30.04.2019 року 
Річна фінансова звітність    До 30.04.2019 року 
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  До 30.03.2019 року

Закрыть