Заголовок сторінки

    

Вам потрібно приєднатися до електромережі? Фахівці ПАТ «Черкасиобленерго» підготували для Вас відповіді на питання, що виникають найчастіше. А IT-спеціалісти Товариства розробили та впровадили максимально зручну та інформаційно вичерпну геодезичну систему, де знаходяться дані щодо резерву потужності електричних мереж - «ГІС».

1. Хто такий Замовник?
Замовник послуги з приєднання (замовник) - фізична або юридична особа, яка письмово або іншим способом, повідомила оператора системи розподілу (далі – ОСР) про намір приєднати до електричних мереж новозбудовані електроустановки або змінити технічні параметри діючих електроустановок внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення.

2. Які існують види приєднання?
Стандартне приєднання і нестандартне приєднання.
Стандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до діючих мереж оператора системи розподілу на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенем потужності: перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно.
Нестандартне приєднання - приєднання до електричних мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання, приєднання до електричних мереж суб’єкта господарювання, який не є ОСР.

3. Як приєднатись до електричних мереж ПАТ «Черкасиобленерго»?
Для приєднання до електричних мереж ПАТ «Черкасиобленерго» замовнику необхідно звернутися із заявою про приєднання до електричних мереж (посилання на розділ «Бланки заяв та контакти») в структурний підрозділ ПАТ «Черкасиобленерго».

4. Як відбувається процедура надання послуги стандартного приєднання?
Процедура надання послуги стандартного приєднання передбачає:
- надання Замовником заяви ОСР про приєднання, та необхідних документів, визначених Кодексом;
- визначення типу приєднання по відстані та величині потужності;
- підготовку і видачу Замовнику договору про стандартне приєднання, підписаного ОСР, та технічних умов, які є невід’ємним додатком до цього договору;
- підписання договору про приєднання Замовником;
- реєстрацію ОСР підписаного двома сторонами договору про приєднання;
- оплату Замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;
- підготовку ОСР проекту зовнішнього електрозабезпечення;
- подання Замовником розробленої ним проектної документації на погодження ОСР щодо її відповідності вимогам технічних умов;
- виконання ОСР будівельних робіт у мережі від точки забезпечення потужності до точки приєднання Замовника;
- улаштування вузла (вузлів) вимірювання, яке виконує ОСР або незалежний постачальник послуги комерційного обліку за вибором Замовника;
- подання ОСР робочої напруги в точку приєднання електроустановок Замовника (на контактні з’єднання електричних мереж (межа балансової належності));
- підписання акта надання послуги про приєднання сторонами договору.

5. Як відбувається процедура надання послуги нестандартного приєднання?
Процедура надання послуги нестандартного приєднання передбачає:
- надання Замовником заяви ОСР про приєднання, та необхідних документів, визначених Кодексом;
- визначення типу приєднання по відстані та величині потужності;
- підготовку і видачу Замовнику договору про стандартне приєднання, підписаного ОСР, та технічних умов, які є невід’ємним додатком до цього договору;
- підписання договору про приєднання Замовником;
- реєстрацію ОСР підписаного двома сторонами договору про приєднання;
- оплату Замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;
- підготовку ОСР проекту зовнішнього електрозабезпечення;
- подання Замовником розробленої ним проектної документації на погодження ОСР щодо її відповідності вимогам технічних умов;
- виконання ОСР будівельних робіт у мережі від точки забезпечення потужності до точки приєднання Замовника;
- улаштування вузла (вузлів) вимірювання, яке виконує ОСР або незалежний постачальник послуги комерційного обліку за вибором Замовника;
- подання ОСР робочої напруги в точку приєднання електроустановок Замовника (на контактні з’єднання електричних мереж (межа балансової належності));
- підписання акта надання послуги про приєднання сторонами договору.

6. Що таке технічні умови на приєднання до електричних електромереж?
Технічні умови на приєднання - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта замовника, заявленого до приєднання до електричних мереж, які повинні відповідати його розрахунковим технічним і технологічним параметрам та меті приєднання (виробництво, розподіл, споживання електричної енергії) та є невід’ємним додатком до договору про приєднання та складовою частиною завдання на проектування.

7. Як розраховується плата за стандартне приєднання?
Плата за стандартне приєднання розраховується як добуток замовленої до приєднання потужності на ставку плати за стандартне приєднання.

8. Як розраховується плата за нестандартне приєднання?
Плата за нестандартне приєднання розраховується у відповідності до Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу затвердженою постановою НКРЕКП №1965 від 18.12.2018р.

9. Який строк надання послуги стандартного приєднання?
Строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок Замовника першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок Замовника другого ступеня потужності цей строк становить 30 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

Інший строк виконання зазначених заходів погоджується із Замовником у договорі про приєднання з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають строки проектування та будівництва, або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки). У разі неможливості здійснення ОСР в зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (із причин, не залежних від ОСР) пеня за порушення строків виконання зобов’язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.

10. Строк надання послуг нестандартного приєднання?
Строк надання послуги з нестандартного приєднання «під ключ», становить не більше:
120 календарних днів (у тому числі 30 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно);
230 календарних днів (у тому числі 30 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 400 кВт (включно);
280 календарних днів (у тому числі 45 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 400 кВт до 1000 кВт (включно);
350 календарних днів (у тому числі 60 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 1000 кВт до 5000 кВт (включно).

Якщо величина заявленої до приєднання потужності електроустановок Замовника становить більше 5000 кВт, строк надання послуги з приєднання визначається з урахуванням строків виконання відповідних заходів згідно з проектною документацію.

Перебіг строку надання послуги з приєднання починається з дня, наступного за днем оплати Замовником ОСР вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно до умов договору про приєднання.

Послуга з нестандартного приєднання з проектуванням Замовником лінійної частини приєднання надається ОСР у строки без урахування строку на проектування електричних мереж лінійної частини приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги з нестандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення строку проектування електричних мереж лінійної частини приєднання письмово та відповідно до вимог цього розділу повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки). У разі неможливості здійснення ОСР у зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (із причин, не залежних від ОСР) пеня за порушення строків виконання зобов’язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.

11. Що таке збільшення потужності?
Збільшення потужності електроустановок замовника – це збільшення потужності понад дозволену потужність згідно договору про розподіл електричної енергії.

12. Що необхідно зробити для збільшення потужності?
Для збільшення потужності замовнику необхідно звернутися із заявою про приєднання до електричних мереж (посилання на розділ «Бланки заяв та контакти») в структурний підрозділ ПАТ «Черкасиобленерго».

13. Які документи необхідні для стандартного/нестандартного приєднання?
Заява про приєднання разом з копіями доданих до неї документів подається Замовником особисто або надсилається поштовим рекомендованим відправленням, або може бути подана в електронному вигляді через офіційний веб-сайт ОСР у мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку або за допомогою інших електронних сервісів, запропонованих ОСР.

До заяви про приєднання додаються:
1) Копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки.
2) Копія будівельного паспорта або містобудівних умов та обмежень з графічною частиною із зазначенням місця розташування, потужності та категорії надійності електропостачання за кожним об'єктом замовника (для об'єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше).
3) Ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше).
4) Копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання.
5) ТЕО (за наявності).

Замовник - юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі - ПДВ).

Замовник - фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті - серія та номер паспорта).

14. Що таке замовлена до приєднання потужність?
Потужність, замовлена до приєднання - максимальна розрахункова потужність у точці приєднання об'єкта замовника або розрахункова величина збільшення дозволеної до використання потужності (у разі якщо не відбувається підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановок замовника, не змінюється ступінь напруги в точці приєднання, не змінюється схема живлення електроустановок замовника (з однофазної на трифазну) та не змінюється точка забезпечення потужності).

15. Що таке резерв потужності електричних мереж?
Резерв потужності електричних мереж - різниця між потужністю, передачу якої можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у відповідний період доби, та найбільшою величиною потужності, що використовується в цей час доби, з урахуванням дозволеної потужності іншим споживачам та потужності, замовленої до приєднання.

Більш детальну інформацію про приєднання ви можете дізнатися на сайті Товариства у розділі "Приєднання".

Закрыть