Заголовок сторінки

Щорічно у ПАТ «Черкасиобленерго» згідно наказу голови правління Товариства проводяться перевірки знань з питань охорони праці, технічної експлуатації та пожежної безпеки для працівників підприємства, які організовують та виконують роботи в електроустановках, а також працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки.Нині згідно затверджених графіків перевірку знань розпочали з працівників Городищенської філії відокремленого структурного підрозділу «Черкаські районні енергетичні мережі».

З метою ефективної організації екзаменаційного процесу створили постійно діючі комісії, які здійснюють перевірку знань з питань охорони праці, технічної експлуатації, пожежної безпеки та правил нормативно-правових актів з охорони праці у таких працівників: керівників, спеціалістів і службовців Товариства, робітників служб, відділів, відокремлених структурних підрозділів та філій ПАТ «Черкасиобленерго», а також робітників відокремленого підрозділу «Черкасиенергоремонт».- Згідно Закону України «Про охорону праці» виконання робіт в електроуставках належить до робіт підвищеної небезпеки. Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, працівники, які організовують та проводять роботи в діючих електроустановках, обов’язково згідно «Положення про навчання працівників ПАТ «Черкасиобленерго» з питань охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації» щороку мають проходити навчання та перевірку знань. Персонал, який не зайнятий в організації та проведенні робіт з підвищеною небезпекою, проходить перевірку знань один раз на три роки. У Городищенській філії пройшли навчання 24 працівники. Відповідно до графіку, наступна перевірка знань проходитиме у Жашківській філії відокремленого структурного підрозділу «Уманські енергетичні мережі», далі – у Кам’янській філії відокремленого структурного підрозділу «Черкаські районні енергетичні мережі». Триватиме перевірка знань персоналу до квітня 2022 року,- розповів начальник служби з охорони праці дирекції з охорони праці та пожежної безпеки Сергій Бондаренко.

Він додає, що до перевірки знань в комісії допускаються працівники, які пройшли перевірку знань за допомогою програмного комплексу «Аспект». У разі, якщо працівник не зможе пройти перевірку знань та відповісти на питання комісії, тоді передбачається позачергова підготовка по програмі спеціальної підготовки, а вже потім повторно проходження перевірки знань.До питань усного опитування працівників входять знання Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про ринок електричної енергії», правил безпечної експлуатації електроустановок, правил експлуатації електрозахисних засобів, правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, під час роботи з інструментом та пристроями, вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями, порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, правил улаштування електроустановок та інші питання.ПАТ «Черкасиобленерго» постійно дбає не лише про перевірку знань працівників, а й про їх навчання, забезпечення усім необхідним для якісного виконання посадових обов’язків: як знаннями, так і умовами праці. Усе задля якісного та безперебійного забезпечення електроенергії споживачам Черкаської області.

Закрыть